Responsive Image

Spoločne za život bez diskriminácie

Pozvánka na konferenciu
Responsive Image
Združenie Utopia a Únia rómskych materských centier Vás pozývajú na konferenciu Spoločne za život bez diskriminácie, ktorá sa uskutoční dňa 24. 3. 2022 od 11:00 do 15:00 v Banskej Bystrici v priestoroch Hotela Arcade na Námestí SNP číslo 5.
Responsive Image
Podujatie je otváracou konferenciou projektu „Emancipované rómske ženy bojujú proti diskriminácii“, ktorý má za cieľ budovať kapacity organizácií občianskej spoločnosti pri organizovaní sa s cieľom odstraňovať dôsledky sociálneho vylúčenia.

Program konferencie
11:00 – 11:30 Príchod a registrácia
11:30 – 11:45 Predstavenie projektu „Emancipované rómske ženy bojujú proti diskriminácii“
11:45 – 12:15 Prezentácia práce Únie rómskych materských centier (ÚRMC)
12:15 – 12:45 Prestávka
12:45 – 15:00 Diskusia pri okrúhlom stole na tému mnohonásobnej diskriminácie rómskych žien a možnostiach jej odstraňovania (nielen) prostredníctvom komunitného organizovania.

Konferencia sa bude konať v režime podľa aktuálnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Spoločných úsilím k zelenej a inkluzívnej Európe.
www.norwaygrants.sk/ldi