Partneri

Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger/Svojpomoc pre migrantov a utečencov (SEIF)

SEIF je nórska dobrovoľnícka a nezávislá organizácia, ktorá vznikla v roku 1986. Poskytuje informácie migrantom a utečencom, ktoré im pomáhajú pri kontakte s rozličnými inštitúciami. Cieľom organizácie je pomôcť novým obyvateľom a obyvateľkám, aby si našli cestu do nórskej spoločnosti, a aby získali dostatok informácií, ktoré im pomôžu samostatne riešiť vlastné problémy. SEIF spolupracuje s ľuďmi z rozličných kultúrnych a jazykových prostredí. Ročne poskytuje približne 11 000 konzultácií pre príslušníkov a príslušníčky viac ako 100 národností.
https://seifnorge.wpcomstaging.com/

Kontakt: seif@seif.no
Facebook

Responsive Image

Únia rómskych materských centier (ÚRMC)

Úrmc je sieťová organizácia, ktorá združuje aktívne rómske ženy z 9 obcí Banskobystrického kraja. Ich prioritou je „pozdvihnutie rómskej ženy", ktoré sa snažia dosiahnuť pomocou aktivít zameraných na osobnostný rast a posilňovanie pozície jednotlivých žien v ich vlastných komunitách. Organizácia sa dlhodobo venuje najmä komunitnému organizovaniu a rozvoju. Jej členky pracujú v teréne predovšetkým so ženami, no často aj s celými rodinami a snažia sa ich podporiť pri boji proti dôsledkom sociálneho vylúčenia, rasizmu, či sexizmu. Vo svojich komunitách presadzujú hodnoty rodovej rovnosti a snažia sa o zlepšenie spolužitia všetkých ľudí bez ohľadu na ich etnickú identitu. Pravidelne pripravujú komunitné stretnutia, prednášky, workshopy, kultúrne akcie a športové podujatia.
https://uniaromskychmaterskychcentier.webnode.sk/
Facebook

Responsive Image

Utopia

Združenie Utopia vzniklo v roku 2010 s cieľom podporovať, navrhovať a implementovať sociálne inovácie, ktoré vedú k znižovaniu miery sociálnej exklúzie, rozširovaniu demokracie, komunitnému rozvoju a environmentálnej udržateľnosti. Dlhodobo podporuje zapájanie občianok a občanov do rozhodovacích procesov vo verejnej správe. Je lídrom v presadzovaní participatívnych rozpočtov na Slovensku a ich zavádzaní do praxe. Rovnako zapája verejnosť do rozhodovania o podobe verejných priestorov v participatívnom plánovaní. Zaoberá sa otázkami zamestnaneckej participácie a demokratickým rozhodovaním na pracovisku, podporuje rozvoj lokálnej družstevnej a solidárnej ekonomiky. Združenie zohľadňuje environmentálne dopady navrhovaných inovácií alebo projektov a realizuje projekty, ktoré napomáhajú rozvoju zdravého životného prostredia. Spolupracuje s rôznorodými inštitúciami a partnermi zo Slovenska, krajín Vyšehradskej štvorky a Európskej únie.
https://nova.utopia.sk
Kontakt: utopia@utopia.sk
Facebook
Responsive Image