Responsive Image

Medzinárodný deň Rómov a Rómiek

Pozvánka na oslavu
Responsive Image
Únia rómskych materských centier Vás pozýva na oslavu Medzinárodného dňa Rómov a Rómiek, ktorá sa uskutoční 9. apríla 2022 od 10:00 do 22:00 v Poltári.
Responsive Image
Medzinárodný deň Rómov a Rómiek sa oslavuje od roku 1990. Pripadol na 8. apríla a pripomína stretnutie prvého Svetového rómskeho kongresu, ktorý sa uskutočnil v apríli v roku 1971 pri Londýne. Kongres bol prvým medzinárodným stretnutím Rómov a Rómiek z celého sveta. Schválili na ňom aj súčasnú podobu rómskej vlajky.